Despre noi

Titlul proiectului

                Ariile protejate din județul Sălaj, cod SMIS 29968

Programul de finațare

                Programul Operational Regional 2007 – 2013

Axa prioritară

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

Domeniul de intervenţie

Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică.

Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Autoritatea de Management

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

Organismul Intermediar

Organismul Intermediar pentru Turism

Autoritatea Naţionala pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism

Beneficiar

                Asociaţia „Eco-Eden”

Valoarea proiectului

                943.093,32 Lei

Obiectivele proiectului

Obiective generale:

- Creşterea notorietăţii ariilor naturale protejate din judeţul Sălaj;

- Valorificarea şi promovarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic,;

- Crearea unei imagini nuanţate la nivel intern privind avantajele judeţului Sălaj ca destinaţie turistice;

- Asigurarea recunoaşterii turismului în judeţul Sălaj, şi nu numai, ca factor cheie în cadrul economiei şi ca un generator de noi locuri de muncă;

- Colaborarea cu instituţiile locale pentru extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naţional şi local în conformitate cu standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice.

Obiective specifice:
- Cresterea cu 3% a circulatiei turistice la nivelul județului Sălaj
- Integrarea principiului dezvoltarii durabile, protectiei mediului si a egalitatii de sanse a dezvoltarii la nivel national.
- Imbunatatirea gradului de competivitate al actorilor locali (pensiuni, moteluri, cabane)
- Cresterea atractivitatii regionale si locale pentru populatie
- Valorificarea potentialului turistic oferit de patrimoniul natural de la nivelul judetului Sălaj.

 

Promovarea obiectelor de patrimoniu, în cazul de faţă a ariilor protejate din județul Sălaj, creşte notorietatea acestora şi are ca scop promovarea turismului de calitate şi durabil în România. Totodată este necesară valorificarea patrimoniului natural prin integrarea în circuitele naţionale de turism.

Sa ocrotim natura din Salaj !