Ariile protejate din Județul Sălaj

Să ocrotim comorile naturale!
 

Judeţul Sălaj este situat în partea de nord-vest a României şi are o suprafaţă de 3864,4 km2, reprezentând 1,6% din teritoriul ţării. Se învecinează la nord cujudeţeleSatu-Mareşi Maramureş, la vest şi sud-vest cu judeţul Bihor iar la sud-est cu judeţul Cluj. Cunoscut încă din vremuri străvechi drept Ţara Silvaniei - Ţara Pădurilor şi Ţara Bisericilor de lemn, judeţul Sălaj este situat într-ozonă cu dealuri şi văi de-a lungul râurilor Almaş, Agrij, Someş, Sălaj, Crasna şi Barcău.
Istoria acestui judeţ începe în paleoliticul târziu, dovadă stând vestigiile de la Buciumi, Parii Vadului şi desenele din Peştera de la Căciulău de lângă Jibou, colorate în roşu, unice în Europa de Sud-Est. Mărturiile existenţei dacilor în această zonă, ruinele celui mai important centru cultural, economic şi militar situat în nord-vestul Daciei Romane, Municipiul Porolissum sunt incluse în circuitul turistic.

Pe teritoriul judeţului se află un număr de 15 arii protejate, de interes naţional, care se remarcă prin frumuseţea peisajului, peşteri adânci, stânci modelate de timp şi o varietate mare de vegetaţie, de la cea specifică mlaştinilor până la păduri seculare şi arbori mediteraneeni. Fauna zonei este puternic diversificată, incluzând specii cinegetice precum: mistreţi, cerbi carpatini, căprioare, urşi, iepuri şi fazani.
Traseele pe care vi le propunem sunt legate de aceste căi naturale, albii ale râurilor şi şoselele ce le însoţesc.

Traseu 1 - ARIILE NATURALE PROTEIATE DE PE VALEA SOMEŞULUI

Traseu 2 - ARIILE NATURALE PROTEIATE DE PE VALEA ALMAŞULUI

Traseele 3 si 4 - ARIILE NATURALE PROTEIATE DIN RAZINUL HIDROGRAFIC AL CRASNEI ŞI RARCĂULUI

Sa ocrotim natura din Salaj !